Project omschrijving

Hoe gaan wij je helpen?

Ambitie

In een aantal sessies bespreken we de plannen voor de toekomst. Waar werk je naartoe? Wat remt je nu af? Welke valkuilen kom je tegen? Wat geeft je de meeste energie? Wat heeft je team nodig? Hoe inspireer je elke medewerker?

Ontwerpen

Op een open plek in je werkomgeving creëren we een Organisatie ontwerp studio. Het doel van het ontwerp, de criteria, de inhoudelijke activiteiten en ook het toetsen van het (nieuwe) ontwerp heeft hierin een plek. Op een inter-actieve wijze met alle teamleden onderzoeken we hoe we kunnen komen tot een sterke basis voor groei.

Rollen & Profielen

Elke medewerker en elke rol in de organisatie vraagt om specifieke talenten, vaardigheden en gedragingen. We bieden een heldere weergave van elke rol. Zo kunnen (nieuwe) medewerkers geselecteerd en gecoacht worden om zich in de nieuwe rol te ontwikkelen. Voor de ondernemer betekent dit leiderschap, management skills én coaching. Dat geeft ruimte voor experimenteren & ontwikkelen.

Afstemming

Naast een heldere inrichting & verdeling zetten we samen een nieuwe werkafstemming op. Hoe laten we informatie efficiënt en open door de organisatie stromen zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen? Wie werken samen? Wanneer zoeken zij elkaar op? Waar gaat samenwerking & afstemming over? Vragen die we samen met het team gaan beantwoorden. We doorbreken bestaande structuren en bouwen aan nieuwe patronen.

Learning By Doing

Het ontwerpen van de nieuwe basis brengt beweging in het team. Het veranderen van een mindset of het loslaten van bekende structuren is voor iedereen spannend. We kiezen daarom voor een open en transparante communicatie. De teamleden kunnen hun ideeën en vragen kwijt en hebben inzicht in de keuzes en stappen die ze samen zetten. Samen bouw je aan het vertrouwen om te experimenteren. Aldoende komt er een positieve mindset en ontstaat er vertrouwen in eigen kunnen! Dat geeft ruimte om te ontwikkelen…..

Meer informatie?